Steun ons en help Nederland vooruit

Een begrijpelijke, transparante en toegankelijke begroting en jaarverslag

D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting gemeenteraad en haar inwoners over haar financiën. Het moet volstrekt duidelijk zijn wat de inkomsten van de gemeente zijn en waar de gemeente dat geld aan uitgeeft. Dat begint met een heldere en toegankelijke begroting met deugdelijk onderbouwde voornemens en een leesbaar jaarverslag waarin de resultaten onverbloemd worden weergegeven.

D66 wil tevens burgervriendelijke begrotingen, overzichtelijk en zonder jargon, die digitaal beschikbaar zijn via de gemeentelijke website en een mobiele applicatie (app). Daarnaast moeten de uitgaven beschikbaar komen als open data/open spending.

Ook wil D66 de invloed van inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van (een deel van) de begroting vergroten. Dat kan door het invoeren van een systeem van ‘participatief begroten’ of een ‘burgerbegroting’, waarbij mensen zeggenschap krijgen over de prioriteiten waaraan de gemeente geld besteedt.

Beleid moet helder worden geformuleerd, waarbij duidelijk moet zijn wat de gemeente wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen, en wat dat mag kosten. Beleid moet daarnaast toetsbaar en afrekenbaar zijn en daartoe voorzien zijn van goed onderbouwde en SMART-gemaakte doelstellingen. De doelstellingen worden in de begroting voorzien van meetbare indicatoren. De resultaten worden niet alleen in financiële termen geduid, maar juist in termen van ‘outcomes’ en ‘output’. Hebben we bereikt wat we wilden bereiken, en zo nee, waarom niet? Bij het meten van de resultaten neemt de gemeente ook nadrukkelijk de perceptie van de inwoners mee.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018