Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

D66 wil dat alle mensen mee kunnen doen. Daarom willen we dat de gemeente mensen ondersteunt bij het vinden van de juiste oplossing, door het aanstellen van een armoederegisseur. Het armoedebeleid is specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het belangrijkste doel van armoedebeleid is om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken, zodat mensen weer op hun eigen kracht kunnen vertrouwen en weer zelf de controle over hun leven krijgen.

Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht. D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelingskansen krijgen als andere kinderen. Een goede bekendheid met en uitvoering van het kindpakket moet zijn gewaarborgd.

D66 wil een snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Ook op het gebied van schulden is preventie belangrijk. Vroegherkenning door woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven, scholen en wijkteams is belangrijk, omdat mensen zich uit gĂȘne niet gauw zelf zullen melden. De gemeente kan met deze instellingen afspraken maken om bijvoorbeeld betalingsachterstanden te melden, zodat hulpverleners met deze mensen contact kunnen leggen en wellicht erger kunnen voorkomen. Daarnaast verdient verborgen armoede, bijvoorbeeld onder zzp’ers meer aandacht.

Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn niet toegestaan en moeten worden voorkomen, ook als dat om onorthodoxe oplossingen vraagt. Geef schuldhulpverleners daarom de ruimte om naar eigen inzicht te handelen en voorzie ze van een eigen budget. Jongeren met schulden verdienen extra aandacht. D66 is voorstander van een fonds om hen in een vroegtijdig stadium van hun schulden af te helpen met afspraken over afbetaling.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018