Steun ons en help Nederland vooruit

Archeologie

Westland heeft een rijk bodemarchief, waarin de geschiedenis van het landschap en de bewoners bewaard is. Bij elk bouwplan wordt er archeologisch onderzoek verricht. D66 spant zich al jaren met succes in om te zorgen dat er in een vroeg stadium onderzoek plaatsvindt en dat daar ook de tijd voor wordt genomen. Ontwikkelaars moeten ervan bewust worden gemaakt dat bouwen voor de toekomst gebeurt met respect voor het verleden. Bij voorkeur worden gronden met hoge archeologische verwachtingen niet verstoord. Op deze plaatsen worden dan speeltuinen of groenvoorzieningen gepland.

Archeologische vondsten moeten worden getoond aan de Westlanders, bijvoorbeeld in exposities of op internet. Op de oorspronkelijke locatie moeten belangrijke vondsten worden weergegeven op informatieborden. Contouren van aangetroffen gebouwen en muren worden verwerkt in de bestrating of op andere wijze zichtbaar gemaakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018