Steun ons en help Nederland vooruit

Arbeid en banen

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen zijn steentje bij aan de samenleving. De een als ondernemer, de ander als werknemer. Het hebben van werk is belangrijk voor mensen.

De voortgaande robotisering zal de behoefte aan menselijke arbeid doen verminderen en veranderen. Werk verdwijnt en er komt ander werk bij.

Ook in Westland staat de tijd niet stil. Automatisering, robotisering en IT veranderen ook de glastuinbouwsector, logistiek en handel. Ook nu al! Ondernemers hebben steeds meer moeite om voldoende technisch geschoolde en hoger opgeleide medewerkers te vinden. Ook is het niet onwaarschijnlijk dat er over een aantal jaar zelfrijdende vrachtwagens rondrijden en er daardoor minder behoefte is aan chauffeurs om maar één voorbeeld te noemen. Een deel van de mensen die door zulke verschuivingen geraakt wordt vindt zelf zijn of haar weg naar ander werk. We zien echter ook dat een deel hier meer moeite mee heeft. Mensen die na hun 50e werkloos worden komen lastig aan nieuw werk, terwijl de pensioenleeftijd geleidelijk omhoog gaat. Als gemeente moeten we voorkomen dat mensen hierdoor in de bijstand terecht komen en aan de zijlijn belanden. We moeten daarom zorgen dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen en nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn voor de nieuwe banen die óók ontstaan. Dit vergt zowel een goed aanbod aan primaire opleidingen (zie Onderwijs) als mogelijkheden om scholing te volgen wanneer men onverhoopt niet meer aan werk komt en in de bijstand belandt.

Om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst voldoende goed geschoolde medewerkers én ondernemers beschikbaar zijn voor de glastuinbouwsector is samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs essentieel. Een netwerk als SOB Westland is daarbij van grote waarde. Dit netwerk richt zich op leerlingen van 12 tot 16 jaar met als doel hen te oriënteren op een vervolgstudie of beroep door in de praktijk te kijken en te zien wat er allemaal mogelijk is. Leerlingen maken hierdoor bewuster een studiekeuze. Dit voorkomt switchen van opleiding of vroegtijdig schooluitval. Voor het bedrijfsleven betekent dit de mogelijkheid om vroegtijdig te laten zien dat Techniek, Logistiek en de Greenport interessante loopbaanmogelijkheden biedt om te voorzien in de toekomstige behoefte aan gemotiveerd en geschoold personeel. Met haar algemene loketfuncties (beantwoorden vragen en doorverwijzen van scholen en bedrijven), haar specifieke projecten (Girlsday, Week van de Techniek, Collegetour, Dag van de Westlandse Tuinbouw, Westland On Stage, First Lego League Westland etc.) en haar netwerkfunctie (koppelen van scholen aan bedrijven) heeft SOB Westland de voorgaande jaren een nuttige en algemeen gewaardeerde ondersteunende rol vervuld. D66 vindt het van belang dat dit goede werk kan worden voortgezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018