Steun ons en help Nederland vooruit

Afval (bestaat niet meer)

Om de transitie naar een circulaire economie, waarin afval niet meer bestaat, te versnellen wil D66 dat er zo weinig mogelijk afval in de verbrandingsoven verdwijnt en er zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt. Dat begint met een goede afvalscheiding. Op het gebied van afvalscheiding gebeurt al veel in de gemeente, maar we zullen voortdurend onze afvalscheidingstechnieken moeten afstemmen op de nieuwste technologische ontwikkelen. Door de inwoners te laten zien wat er met hun (gescheiden) afval gebeurt, kan meer goodwill voor het scheiden van afval gekweekt worden.

‘Afval’ biedt ook kansen. Zo kan het afval van tuinders in de vorm van plantresten ook worden gebruikt als biobrandstof of zelfs worden gebruikt voor het vervaardigen van biomedische toepassingen als medicijnen en bioplastics. D66 wil dat de gemeente met de ondernemers nadenkt over het slim gebruiken van dit afval.

Door ook bij de productie en inkoop van producten al rekening te houden met hergebruik, kan een enorme winst worden geboekt op weg naar een circulaire economie. D66 wil ondernemers die zich richten op het hergebruik van producten en materialen stimuleren door een gericht vestigingsbeleid. Dat kan betrekking hebben op kringloopwinkels, bedrijven die oude producten demonteren en er nieuwe grondstoffen van maken, het gebruik maken van herbruikbare materialen in de woning- en kassenbouw en het gebruik van plantenafval in de biomedische sector.

Ook bij de bouw van gebouwen en woningen moet gebruik gemaakt worden van duurzame materialen en zo mogelijk circulair gebouwd worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018