Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • 2021-11-23 rondvraag ruimte – inzameling pbd-afval hoogbouw wateringen

  Rondvraag voor de commissie Ruimte van 23 november 2021 In de commissievergadering van 22 juni 2021 werd de enquête inzameling pbd-afval besproken. D66 Westland heeft in die vergadering aandacht gevraagd voor bewoners van de hoogbouw die niet verplicht werden het pbd-afval apart in te zamelen, voor hen veranderde er immers niets, maar…

  • Gepubliceerd op 14 november 2021
 • 2021-03-05 schriftelijke vragen – afwijzen bouwplan kwintsheul

  Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 5 maart 2021 betreft: afwijzen bouwplan Kwintsheul Op 5 maart 2021 bracht de WOS het bericht dat het college het ontwerp voor een…

  • Gepubliceerd op 5 maart 2021
 • 2021-02-15 schriftelijke vragen – de jeugd heeft de toekomst

  Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 15 februari 2021 betreft: De jeugd heeft de toekomst De afgelopen weken werd langzaam maar zeker duidelijk wat voor effect de huidige coronamaatregelen…

  • Gepubliceerd op 15 februari 2021
 • 2020-09-19 schriftelijke vragen – samenwerking bestrijding zwerfafval

  Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 19 september 2020 betreft: Samenwerking bij de bestrijding van zwerfafval Op zaterdag 19 september 2020 heeft onze fractie, samen met veel andere Westlandse…

  • Gepubliceerd op 19 september 2020
 • 2020-06-xx motie openstelling gemeentewerven op zondag

  M O T I E Openstelling gemeentewerven op zondag De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op xx juni/juli 2020, Constaterende dat 1. D66 Westland in 2017 heeft voorgesteld de Westlandse gemeentewerven op zondag te openen 2. Een onderzoek naar…

  • Gepubliceerd op 1 mei 2020
 • 2020-02-04 rondvraag ruimte – verspreiding ja-nee- en nee-nee-sticker

  Rondvraag voor de commissie Ruimte van 4 februari 2020 Op 21 januari 2020 heeft de raad in meerderheid een motie van D66 Westland en GroenLinks Westland verworpen inzake het bewust omgaan met reclamefolders. Elke inwoner van Westland gooit volgens het Afvalplan Westland jaarlijks 21 kilo aan oud papier en…

  • Gepubliceerd op 22 januari 2020
 • 2020-01-06 rondvraag mo – westlandse inzet invictus games

  Rondvraag voor de commissie MO van 6 januari 2020 Op 18 juni 2018 heeft D66 Westland een rondvraag gesteld inzake een mogelijke bijdrage van Westland aan de Invictus Games die van 9 tot 16 mei 2020 in Den Haag worden gehouden. Onze fractie heeft in de commissievergadering aangegeven dat…

  • Gepubliceerd op 5 januari 2020
 • 2019-04-04 rondvraag bestuur – opening vaarseizoen

  Rondvraag voor de commissie Bestuur van 4 april 2019 Al een aantal jaar wordt er vanuit Kwintsheul de opening van het vaarseizoen georganiseerd. Vorig jaar is een deel van onze fractie aanwezig geweest bij dit evenement. Het was een massaal, maar gezellig en goed georganiseerd evenement waar veel jongeren uit Westland aan…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2019
 • 2018-06-18 rondvraag mo – invictus games 2020

  Rondvraag voor de commissie MO van 18 juni 2018 Onlangs is bekend geworden dat de Invictus Games in 2020 in Nederland zullen worden gehouden . Aan dit grote sportevenement, in het leven geroepen door ZKH de Hertog van Sussex, doen militairen mee die in dienst gewond raakten. Bij de Invictus Games die…

  • Gepubliceerd op 4 juni 2018
 • 2017-12-20 schriftelijke vragen – huisvesting the old counters – antwoord

  Geachte gemeenteraad, De fractie D66 Westland heeft ons in een op 23 november 2017 verzonden brief vragen gesteld over de huisvesting van The Old Counters. Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016",…

  • Gepubliceerd op 12 februari 2018