Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-11-24 schriftelijke vragen – orange the world in westland

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 23 november 2021

betreft: Orange the World in de gemeente Westland

In juli 2021 heeft de Jongerenraad aangegeven dat Westland een Safe Streets-gemeente moet worden. Dit is een initiatief waarbij aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid op straat voor bijvoorbeeld meiden en vrouwen en mensen van de lhbti-gemeenschap. De Jongerenraad had het sympathieke plan de gemeenteraad actief te gaan adviseren op dit gebied. Een idee was het meedoen aan lessen maatschappijleer op middelbare scholen. Ook werd er gesproken over een Westlandse versie van een app die in Rotterdam is gelanceerd waarop straatintimidatie en/of onveilige locaties kunnen worden gemeld, zodat politie en handhaving hierop kunnen inspelen, maar dat er ook bijvoorbeeld extra straatlantaarns geplaatst kunnen worden.

Op de website van Orange the World staat aangegeven dat Westland in 2021 meedoet aan de campagne, wel met bijschrift: “Nadere info over de invulling volgt”. De landelijke campagne loopt van 25 november tot en met 10 december 2021.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Heeft het college zicht op hoe groot het gevoel van onveiligheid onder meiden en vrouwen in de gemeente Westland is?
2. Wat is de ‘nadere invulling’ van de deelname van de gemeente Westland? Welke activiteiten kunnen de Westlanders verwachten?
3. Hoe staat het met de plannen van de Jongerenraad?
4. Heeft het college plannen voor een meldpunt voor straatintimidatie en/of onveilige locaties? Zo ja, wanneer is dit te verwachten? Zo nee, zou het college zorg willen dragen voor de komst van zo’n meldpunt?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden, bij voorkeur nog binnen de looptijd van de landelijke campagne 2021.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Ilse Daalhof
steunraadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 24-11-2021 - Laatst gewijzigd op 24-11-2021