Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-11-23 rondvraag ruimte – inzameling pbd-afval hoogbouw wateringen

Rondvraag voor de commissie Ruimte van 23 november 2021

In de commissievergadering van 22 juni 2021 werd de enquête inzameling pbd-afval besproken. D66 Westland heeft in die vergadering aandacht gevraagd voor bewoners van de hoogbouw die niet verplicht werden het pbd-afval apart in te zamelen, voor hen veranderde er immers niets, maar die toch een steentje bij wilden dragen aan een beter milieu. De wethouder antwoordde toen geen actieve campagne te gaan voeren bij flatwoningen, maar dat bewoners wel zakken konden afhalen en deze in de container werpen of aan de haken rond lantaarnpalen konden hangen.

Daarnaast heeft D66 Westland er bij de wethouder met nadruk op aangedrongen dat er in Wateringen (en aansluitend Kwintsheul) heel veel pbd-containers bijgeplaatst moesten worden. In de voormalige gemeente Wateringen werd en wordt afval ingezameld met kliko’s bij de laagbouw en verzamelcontainers bij de hoogbouw. Alleen in Essellanden is ondergrondse inzameling voor gft-afval en restafval. Voor pbd-afval kunnen bewoners terecht bij een zeer beperkt aantal ondergrondse containers. De vrees was dat de dertig bovengrondse pbd-containers die de wethouder ter beschikking had gesteld, alleen al in Wateringen nodig zouden zijn.

De nieuwe gemeentelijke afval-app is door de wethouder flink gepromoot. Inzamelingsdata en locaties van containers zouden hiermee voor de inwoners binnen handbereik zijn. Tijdens de commissievergadering heeft D66 Westland er al op gewezen dat hoogbouwadressen ook in de app zaten, met als gevolg dat flatbewoners elke week een herinnering krijgen om de kliko die ze niet hebben buiten te zetten. De fractie heeft dit steekproefsgewijs gecontroleerd bij Kwintrum, Lange Spruit, Rozemarijn, Slangekruid en Zandeveltplein. Dit probleem werd door de wethouder en zijn staf een beetje weggelachen.

Inmiddels is Wateringen aan de beurt om over te gaan tot gescheiden inzamelen van pbd-afval en zijn de brieven bij de bewoners in de bus gevallen. De vrees van D66 Westland naar aanleiding van de gebrekkige inrichting van de app en het gebrek aan containers werd bewaarheid.

Alle Wateringse flatbewoners hebben een laagbouwbrief gekregen met daarin de mededeling dat binnenkort pbd-zakken worden toegestuurd en dat deze zakken elke twee weken aan een paal gehangen kunnen worden. Hierdoor hoeft de grijze kliko, die ze niet hebben (!), nog maar een keer per drie weken aan de straat te worden gezet. De brief is als bijlage bij deze rondvraag gevoegd.

Verder staat in de brief dat bewoners de zakken ook kunnen “wegbrengen naar één van de pbd-verzamelcontainers in de wijk”. Volgens de afval-app staan er in héél Wateringen, een dorp met 6.598 woningen waarvan 28% meergezins, slechts acht (8) pbd-containers. Aangezien de wethouder ook alle meergezinswoningen heeft aangeschreven, betekent dit 825 woningen per container.

Er zijn ook in december nog dorpen waar de gescheiden inzameling wordt ingevoerd (Naaldwijk, Honselersdijk). Als er nu geen maatregelen worden genomen, dan gaat het daar waarschijnlijk ook mis.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Hoe komt het dat het college alle hoogbouwbewoners in Wateringen een brief heeft gestuurd die voor laagbouwbewoners bedoeld was?

2. Op welke manier en op welke termijn gaat het college deze fout rechtzetten?

3. Hoeveel pbd-containers gaat het college in Wateringen bijplaatsen? Op welke termijn en op welke locaties?

4. Hoe gaat het college voorkomen dat in de volgende dorpen die aan de beurt zijn voor gescheiden pbd-inzameling dezelfde fouten worden gemaakt?

5. Op welke termijn gaat het college de afval-app zó inrichten dat er werkelijk een waarheidsgetrouw beeld wordt gegeven van wanneer welk soort afval bij elke Westlandse woning wordt ingezameld?

Gepubliceerd op 14-11-2021 - Laatst gewijzigd op 14-11-2021