Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-11-22 rondvraag mo – gratis vog voor vrijwilligers

Rondvraag voor de commissie MO van 22 november 2021

Op 6 november 2021 bracht AD Haagsche Courant op de voorpagina een nieuwsbericht over het geringe aantal vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen en kerken dat in Nederland een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt voor vrijwilligers die met kinderen en andere kwetsbaren werken. Hierdoor zouden kwaadwillenden “op veel plekken nog relatief vrij spel” hebben.

Westland is een gemeente die draait op vrijwilligerswerk. Naar verluidt verricht driekwart van de bevolking op een of andere wijze taken op vrijwillige basis. Volgens de website Gratis VOG hebben al heel veel Westlandse sportclubs en scoutingorganisaties zich aangemeld voor deze regeling. Westlandse kerken en buurtpreventies lijken op het eerste gezicht weinig gebruik te maken van de gratis VOG.

Aanmelden voor de regeling is slechts een eerste stap. Het daadwerkelijk aanvragen van de VOG voor bestaande en nieuwe vrijwilligers moet wel structureel onderdeel van het beleid zijn.

Ongetwijfeld houden de besturen van al onze Westlandse organisaties de vinger aan de pols, maar het kan desondanks geen kwaad om een extra drempel in te bouwen om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Sportkoepel NOC*NSF lanceert binnenkort een campagne om aandacht te vragen voor de gratis VOG.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van het desbetreffende artikel?

2. Heeft het college zicht op het aantal kerken, sportorganisaties en vrijwilligersorganisaties in Westland dat zich heeft aangemeld voor en structureel gebruik maakt van de regeling voor een gratis VOG?

3. Is het college bereid om in de contacten met onder andere de lokale sport- en cultuurkoepels en de kerkelijke organisaties in de gemeente deze regeling nogmaals onder de aandacht te brengen?

4. Is het college bereid om de aanstaande campagne van NOC*NSF mee te nemen in de gemeentelijke voorlichtingskanalen?

Gepubliceerd op 17-11-2021 - Laatst gewijzigd op 17-11-2021