Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-04-13 motie uniform publiceren verkiezingsuitslagen

M O T I E

Uniform publiceren verkiezingsuitslagen

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 april 2021,

Constaterende dat

1. Het publiceren van verkiezingsuitslagen in Nederland nu een rommeltje is
2. Elke gemeente op haar eigen manier en volgens haar eigen systeem uitslagen publiceert
3. Sommige gemeenten – zelfs kleinere met een tamelijk overzichtelijk aantal stemmen en stembureaus – hierbij ook na dagen nog in gebreke blijven
4. Uitslagen vaak slecht vindbaar zijn op websites van gemeenten

Overwegende dat

1. Het organiseren van verkiezingen bij de kerntaken van een gemeente hoort
2. Een transparante en overzichtelijke publicatie van de uitslag daarbij van belang is

Verzoekt het college

1. Er bij de VNG en de Kiesraad op aan te dringen tot een uniform systeem van publicatie van verkiezingsuitslagen te komen
2. Hierbij te pleiten voor een landelijke website die alle gemeentelijke uitslagen op uniforme wijze verwerkt en verzamelt

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Remmert Keizer
GemeenteBelang Westland

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Jenny Vermeer
CDA Westland

Ad van Harmelen
ChristenUnie-SGP

Nico de Gier
PvdA Westland

Dave van Koppen
LPF-Westland

Gepubliceerd op 22-03-2021 - Laatst gewijzigd op 07-04-2021