Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-04-09 schriftelijke vragen – de stand van het groen

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 9 april 2021

betreft: De stand van het groen

Sinds de vorige collegeperiode hanteert het college van Westland het goede beleid om er zorg voor te dragen dat bij het kappen van een boom er twee bomen voor worden terug geplant. Hierdoor zie je als je dagelijks door Westland fietst of rijdt vele nieuwe en verse bomen staan.

Twee jaar geleden heeft de fractie van D66 al eens gepleit voor het ‘kappen met kappen’ en te pogen om bomen te verplanten, dit omdat nieuwe bomen niet zoveel CO2 opnemen als ‘oude’ bomen.

Uit navraag is gebleken dat er in Westland in 2019 en 2020 in totaal 908 bomen zijn gekapt, maar dat er in deze periode slechts 688 nieuwe zijn geplant. Dit houdt volgens het gemeentelijk beleid in dat er nog 1128 bomen geplant moeten worden. Als we de jaren voor 2019 nog meetellen, ligt het totaal aantal te planten bomen op 1792.

Gezien de grote achterstand in het planten van bomen, zal dit een grote inspanning vragen van de gemeente om deze taak in de praktijk te verwezenlijken.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Herkent het college de hierboven beschreven schets?

2. Staat het college nog altijd achter het hierboven genoemde beleid?

3. Hoe wil het college er zorg voor gaan dragen dat de 1792 nog te planten bomen in de komende maanden daadwerkelijk geplant gaan worden?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Gepubliceerd op 09-04-2021 - Laatst gewijzigd op 09-04-2021