Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2021-02-15 schriftelijke vragen – de jeugd heeft de toekomst

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 15 februari 2021

betreft: De jeugd heeft de toekomst

De afgelopen weken werd langzaam maar zeker duidelijk wat voor effect de huidige coronamaatregelen hebben op de Nederlandse jongeren. Uit onderzoek werd duidelijk dat de Nederlandse jongeren somberder zijn dan gemiddeld en dat ze sterk de behoefte hebben aan contact met leeftijdsgenoten.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat het 200 miljoen euro uittrekt voor kwetsbare groepen in de coronacrisis . Eén van de specifieke doelgroepen waar dit geld voor bestemd is, is de jeugd. Met dit geld kan onder andere eenzaamheid bij deze groepen bestreden worden. Hiernaast is het mogelijk om voor jongeren tussen 12 en 27 jaar sociale activiteiten te organiseren in sporthallen, wijkcentra en evenementenhallen.

Met deze investering en activiteiten moeten de jongeren extra ondersteund worden in deze moeilijke periode. Het initiatief voor het organiseren van deze activiteiten ligt bij de gemeente.

D66 Westland is van mening dat de gemeente hier een proactieve houding in moet aannemen en ziet het liefst dat de gemeente nog in de voorjaarsvakantie al diverse activiteiten voor de jongeren organiseert.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de geboden (financiële) ruimte voor gemeente om jongeren te ondersteunen?

2. Welke activiteiten gaat het college op korte termijn organiseren voor de jongeren uit Westland?

3. Welke mogelijkheden ontstaan er door de geboden financiële ruimte en hoe gaat het college deze rijksgelden inzetten?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Gepubliceerd op 15-02-2021 - Laatst gewijzigd op 15-02-2021