Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-11-10 Motie rookvrije speeltuinen

M O T I E

Rookvrije speeltuinen

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 10 november 2020,

Constaterende dat

  • de gemeente Westland zich onlangs heeft aangesloten bij Nederland rookvrij en hiermee streeft naar een rookvrije generatie
  • jaarlijks meer dan 20.000 mensen overlijden aan de gevolgen van roken of meeroken
  • per 1 augustus 2020 alle schoolpleinen rookvrij zijn
  • er nog geen wettelijke termijn is voor het rookvrij maken van openbare speelplekken

Overwegende dat

  • uit onderzoek is gebleken dat kinderen eerder beginnen met roken, als zij anderen zien roken
  • de meeste ouders niet willen dat hun kind gaat roken
  • kinderen in een gezonde leefomgeving moeten kunnen sporten en spelen

Verzoekt het college

de raad een voorstel tot wijziging van de APV ter goedkeuring voor te leggen, waarin bepaald wordt dat openbare speelplekken in Westland rookvrij zijn en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

Gepubliceerd op 13-11-2020 - Laatst gewijzigd op 13-11-2020