Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-11-10 Motie messenverbod voor jongeren

M O T I E

messenverbod voor jongeren

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 10 november 2020,

Constaterende dat

  • het aantal steekincidenten onder jongeren de afgelopen jaren sterk is toegenomen
  • steeds meer jongeren een mes bij zich dragen
  • uit onderzoek van de NOS blijkt dat ruim 70 procent van de burgemeesters voorstander is van een verbod op het dragen van een mes, het verkopen van messen aan jongeren of allebei
  • sommige burgemeesters in hun gemeente al een verbod hebben ingesteld
  • meerdere gemeenten een lokale campagne zijn gestart om jongeren ervan te overtuigen hun wapens vrijwillig in te leveren

Overwegende dat

  • de minister van Justitie en Veiligheid vooralsnog geen voornemen heeft om een landelijk verbod op de verkoop aan en het dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar in te stellen
  • het gewenst is dat er ook in de gemeente Westland een verbod komt op de verkoop aan en het dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar

Verzoekt het college

de raad een voorstel tot wijziging van de APV ter goedkeuring voor te leggen, waarin het verbod op de verkoop aan en het dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar verboden wordt en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Nico de Gier
PvdA Westland

Ulbe Spaans
GroenLinks Westland

 

Gepubliceerd op 13-11-2020 - Laatst gewijzigd op 13-11-2020