Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-09-19 schriftelijke vragen – samenwerking bestrijding zwerfafval

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 19 september 2020

betreft: Samenwerking bij de bestrijding van zwerfafval

Op zaterdag 19 september 2020 heeft onze fractie, samen met veel andere Westlandse vrijwilligers, meegedaan aan World Clean Up Day. Onder leiding van de Stichting Clean Up Team Westland werd op grote schaal zwerfafval ingezameld dat verspreid lag in plantsoenen, straten en op oevers.

Deze actie is een groot succes geworden en toont aan dat er ondanks alle gemeentelijke inspanningen nog grote hoeveelheden zwerfafval rondslingeren in onze mooie gemeente. Campagnes om onze inwoners op te roepen de boel een beetje schoon te houden, hebben helaas nog te weinig effect gehad.

Een hulpmiddel bij het bestrijden van zwerfafval is de app Litterati . Hier kunnen deelnemers foto’s en locaties invoeren van gevonden zwerfafval. Op deze manier ontstaat een beeld van de plekken die het meest te lijden hebben onder zwerfafval en is het mogelijk voor de gemeente om gericht actie te ondernemen om op die plekken zwerfafval op te ruimen, maar vooral te voorkomen door het plaatsen van (extra) voorzieningen.

Het gebruik van de app heeft in Nederland inmiddels geleid tot het invoeren van statiegeld op plastic flesjes per 2021 . Onze fractie is van mening dat een massaal gebruik van de app door Westlanders en vervolgens het slim gebruiken van deze informatie door het college bij de uitvoering van het beleid kan helpen om de gemeente Westland schoon, heel en veilig te krijgen én te houden.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de werkzaamheden van de Stichting Clean Up Team Westland en de mogelijkheden van de app Litterati?

2. Zo ja, is het college het met onze fractie eens dat de informatie die in de app wordt verzameld zeer nuttig kan zijn in het streven van het college om Westland schoon, heel en veilig te krijgen én te houden?

3. Zo ja, is het college bereid te onderzoeken op welke manier de gemeente Westland structureel kan samenwerken met de Stichting Clean Up Team Westland en de app Litterati?

4. Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Maxim van Ooijen
steunraadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 19-09-2020 - Laatst gewijzigd op 19-09-2020