Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-06-xx motie openstelling gemeentewerven op zondag

M O T I E

Openstelling gemeentewerven op zondag

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op xx juni/juli 2020,

Constaterende dat

1. D66 Westland in 2017 heeft voorgesteld de Westlandse gemeentewerven op zondag te openen
2. Een onderzoek naar een grote centraal gelegen nieuwe gemeentewerf met ruime openingstijden nog niet is uitgevoerd
3. Veel fracties meerdere malen aandacht hebben gevraagd voor de drukte op de gemeentewerven
4. Het college de ambitie heeft om goede en moderne dienstverlening te leveren
5. De gemeentewerven een belangrijk onderdeel zijn van de gemeentelijke dienstverlening en het milieubeleid

Overwegende dat

1. De verruiming van de openingstijden in 2017 vooralsnog niet voldoende blijkt te zijn en er al geruime tijd lange wachtrijen zijn
2. In andere gemeenten is bewezen dat openstelling op zondag een zeer positief effect heeft op het inzamelen van dergelijk grofvuil in relatie tot het volume restafval
3. Veel inwoners juist in het weekend opruimen en klussen
4. Elke inwoner van Westland de vrijheid moet hebben om ook op zondag gebruik te maken van de gemeentewerven
5. Met een openstelling op zondag de drukte op de overige dagen, met name de zaterdagen, wordt verminderd

Verzoekt het college

1. Zo snel als mogelijk de inwoners de gelegenheid te geven hun afval ook op zondag aan te leveren bij de gemeentewerven
2. De kosten van de extra openstelling te verwerken in de programmabegroting 2021-2024
3. Het toegezegde onderzoek naar een centrale gemeentewerf met ruime openingstijden spoedig uit te voeren en aan te bieden aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Gepubliceerd op 01-05-2020 - Laatst gewijzigd op 01-05-2020