Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-03-31 rondvraag ruimte – vrachtverkeer vredebestlaan

Rondvraag voor de commissie Ruimte van 31 maart 2020

Op 26 juni 2019 heeft de gemeente bewoners van de Vredebestlaan een brief verstuurd dat per 1 augustus 2019 het weggedeelte tussen de Casembrootlaan en de Vlaminglaan verboden zou worden voor doorgaand vrachtverkeer aangezien er inmiddels een alternatieve route was via de Middenweg en Scherpenhoeklaan. De bebording zou worden aangepast.

Toen medio oktober 2019 de borden nog niet waren aangebracht hebben de bewoners contact opgenomen met de in de bovenstaande brief genoemde contactpersoon. In december 2019 waren de borden nóg niet geplaatst en daarom nam een aantal bewoners contact op met de gemeente. Hierop ontvingen zij enkele dagen later een ontvangstbevestiging (doc nr. 19-0303813).

Vanaf dat moment bleef het stil.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college het met D66 eens dat de reactie op de brief van de bewoners te lang op zich laat wachten?

2. Wat is de reden dat de bewoners zo lang moeten wachten op een reactie vanuit de gemeente Westland?

3. Wat is de reden dat de juiste bebording niet tijdig geplaatst is door de gemeente?

4. Is het college bereid om z.s.m. alsnog de gedane toezegging na te komen? Zo nee, waarom niet?

Gepubliceerd op 10-03-2020 - Laatst gewijzigd op 10-03-2020