Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-03-09 schriftelijke vragen – opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 9 maart 2020

betreft: Opnemen alleenstaande minderjarige vluchtelingenkinderen

Op de Griekse eilanden verblijven enkele duizenden alleenstaande minderjarige kinderen. Deze kinderen verkeren daar onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden. Hun wordt de toegang ontzegd tot de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.

Donderdag 5 maart 2020 riepen de Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een Coalition of the Willing. Ze willen er daarmee voor zorgen dat Nederland ongeveer 500 kwetsbare minderjarige asielzoekers die in de Griekse kampen zitten, overneemt. Door de gemeenten te mobiliseren hopen de organisaties dat Nederland zich uiteindelijk aansluit bij de landen die al kinderen uit Griekenland overnemen. Onder meer Frankrijk, Portugal en Luxemburg hebben al besloten om vluchtelingenkinderen op te nemen.

Op vrijdag 6 maart werd bekend dat de gemeente Leiden zich bereid heeft verklaard om een aantal vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden op te vangen. Ook andere gemeenten, waaronder Utrecht, Amsterdam, Nijmegen en Groningen hebben aangegeven kinderen op te willen nemen als de regering hiertoe besluit.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de oproep van de Stichting Vluchtelingen, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children om met de Nederlandse gemeenten een Coalition of the Willing te vormen?

2. Zo ja, Is het college bereid om het voorbeeld van Leiden en de andere gemeenten te volgen en zich eveneens bereid te verklaren om een aantal alleenstaande minderjarige kinderen op te nemen als het kabinet hiertoe besluit?

3. Zo ja, is het college bereid om dit aan de regering kenbaar te maken?

4. Zo nee, waarom is het college niet bereid om zich bij de andere gemeenten aan te sluiten en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor het lot en een beter leven voor een aantal van deze alleenstaande vluchtelingenkinderen?

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Mark Hendrix
steunraadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 09-03-2020 - Laatst gewijzigd op 09-03-2020