Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-02-04 rondvraag ruimte – verspreiding ja-nee- en nee-nee-sticker

Rondvraag voor de commissie Ruimte van 4 februari 2020

Op 21 januari 2020 heeft de raad in meerderheid een motie van D66 Westland en GroenLinks Westland verworpen inzake het bewust omgaan met reclamefolders.

Elke inwoner van Westland gooit volgens het Afvalplan Westland jaarlijks 21 kilo aan oud papier en karton bij het restafval. Volgens hetzelfde Afvalplan (blz. 11) wordt de komende periode prioriteit gegeven aan papier, aangezien dit door de inwoners gemakkelijk gescheiden kan worden. Deze betere scheiding levert een flinke daling op van de hoeveelheid restafval en draagt bij aan het realiseren van de milieudoelen.

Hoewel de hoeveelheid gescheiden papier in Westland hoger ligt dan gemiddeld, is het beter om te zorgen dat mensen geen papier in de bus krijgen dat zij direct ongelezen weggooien. Hiervoor bestaan in Nederland al sinds 1992 de ja-nee-sticker (geen folders, wel huis-aan-huisbladen) en de nee-nee-sticker (geen folders, geen huis-aan-huisbladen). Bij elk gemeentehuis in het land zijn deze stickers gratis af te halen.

Het college gaat de komende tijd alle huishoudens een persoonlijke brief sturen over de keuze voor het inzamelen van PBD (bak of zak). D66 Westland ziet hierin de mogelijkheid om tegelijkertijd de inwoners nog eens te wijzen op het bestaan van de ja-nee- en nee-nee-stickers. Deze kunnen bij de brief worden gevoegd zodat zonder extra communicatiekosten een slag kan worden gemaakt in het verminderen van de hoeveelheid oud papier in de afvalstromen. Daarnaast kunnen de inwoners gewezen worden op de mogelijkheid zich aan te melden bij Kiesjefolders.nl om op die manier alleen die folders te ontvangen die ze werkelijk in huis willen krijgen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college met D66 Westland van mening dat het verminderen van de hoeveelheid oud papier in de afvalstromen de voorkeur verdient?

2. Is het college bereid om bij de mailing die aan inwoners wordt toegestuurd over het nieuwe afvalscheidingsbeleid een nee-nee-sticker en een ja-nee-sticker mee te sturen om op die manier de inwoners zelf de keuze te bieden om ongewenst reclamedrukwerk te weigeren?

3. Is het college bereid om in die mailing ook informatie op de te nemen over Kiesjefolders.nl zodat mensen een gerichte keuze kunnen maken welke folders zij willen ontvangen?

Gepubliceerd op 22-01-2020 - Laatst gewijzigd op 22-01-2020