Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-01-21 motie afsteekverbod vuurwerk

M O T I E

Afsteekverbod vuurwerk

De raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 januari 2020,

Constaterende dat

1. bij de jaarwisseling 2017-2018 voor 51.000 euro schade was aan gemeentelijke eigendommen en bij de jaarwisseling 2018-2019 voor 65.000 euro
2. tijdens de jaarwisseling 2019-2020 er incidenten waren zoals een illegaal feest voor minderjarigen, het belagen van hulpverleners en een vechtpartij waarbij een waarschuwingsschot werd gelost
3. door het afsteken van vuurwerk er een groot risico op letselschade optreedt
4. mensen en dieren ernstige overlast ondervinden van het afsteken van vuurwerk
5. gebouwen door branden beschadigen of zelfs verloren gaan
6. de luchtkwaliteit urenlang zeer slecht is
7. politie en hulpverleners in gevaar zijn en soms moedwillig met vuurwerk worden bedreigd
8. Westland binnen de regio koploper was als het gaat om vuurwerkincidenten

Overwegende dat

1. het vieren van een nieuw jaar feestelijk moet zijn
2. politie en hulpverleners negatief adviseren over het huidige vrije afsteken van vuurwerk
3. een combinatie van vuurwerk, alcohol en toenemend drugsgebruik tot onbeheersbare situaties en geweld leidt
4. inmiddels een meerderheid van de samenleving een afsteekverbod wenst
5. in wijken en dorpen voor centraal en veilig afsteken van professioneel vuurwerk wel ruimte mag worden gevonden

Verzoekt het college

voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt

en gaat over tot de orde van de dag.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Gepubliceerd op 05-01-2020 - Laatst gewijzigd op 05-01-2020