Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-01-09 rondvraag bestuur – vernielingen hofboerderij

Rondvraag voor de commissie Bestuur van 9 januari 2020

De jaarwisseling 2019-2020 schijnt relatief rustig verlopen te zijn. Helaas kan dat niet gezegd worden van de Hofboerderij. Dit rijksmonument in het Hofpark was voor de kerst al het doelwit van vernielingen. Met name de prullenbakken om het gebouw moesten het ontgelden.

Ambtelijk was toegezegd dat de ingeschakelde bewaking extra zou patrouilleren om verdere vernielingen te voorkomen. Het resultaat hiervan werd duidelijk toen de mist van de jaarwisseling optrok.

Er was aanzienlijke schade aan het gebouw en het terrein eromheen: acht vernielde ruiten, twee gesloopte afvalbakken, een vernielde paal/verlichting bij de poller, buitenverlichting gesloopt, oude autobanden in de fik gestoken ter plaatse van het Koetshuis en poging tot brandstichting/vuurwerk bij de achteringang van de Voorhof.

In de brief van 23 december 2019 aan het gemeentebestuur roepen de gebruikers van de Hofboerderij het college, als eigenaar van het gebouw, al op tot actie: “Tot slot een minder positief signaal. De omgeving van de Hofboerderij is ontdekt als hangplek. Er wordt gedeald, lachgas gebruikt en rommel achtergelaten. Ook is er al een poging tot brandstichting geweest en is graffiti aangebracht (en weer verwijderd). De jongeren worden er op aangesproken, de politie surveilleert intensiever – maar de overlast blijft. Wij adviseren een (mobiele ) camera aan te brengen om deze hangplek goed te kunnen monitoren en waar nodig op te treden.”

Gelet op de vele vernielingen aan en om het pand is deze oproep niet uit de lucht gegrepen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Welke afspraken zijn er gemaakt en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot het toezicht op de Hofboerderij tijdens de jaarwisseling?

2. Zijn deze afspraken nagekomen?

3. Hoe groot is de geschatte schade aan de Hofboerderij en de omgeving van de boerderij?

4. Zijn na de eerdere meldingen van overlast de jongerenwerkers ingeschakeld? Zo ja, wat zijn hun acties en bevindingen geweest?

5. Wat is de reactie van het college op de concrete oproep van de gebruikers in de brief van 23 december 2019?

Gepubliceerd op 05-01-2020 - Laatst gewijzigd op 05-01-2020