Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2020-01-09 rondvraag bestuur – stagevergoedingen westland

Rondvraag voor de commissie Bestuur van 9 januari 2020

Op 31 december 2019 werd bekendgemaakt dat het Rijk met ingang van 1 januari 2020 de stagevergoedingen voor Mbo-studenten gelijkstelt aan de vergoeding voor stagiairs van hogescholen en universiteiten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schrijft in de Staatscourant dat “een stagevergoeding het karakter heeft van een onkostenvergoeding”. Daar horen verschillende bedragen op basis van opleidingsniveau niet bij.

Ook Westland geeft stagiairs een vergoeding, die afhankelijk is van het niveau van de opleiding. Nu de Rijksoverheid dit verschil heeft afgeschaft en onder andere de gemeenten Leiden en Utrecht dit al eerder hebben gedaan, vraagt D66 Westland zich af of ook de gemeente Westland nog wel verschil zou moeten maken tussen stagiairs van mbo, hbo en universiteiten.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Deelt het college de opvatting van het Rijk dat er geen verschil in stagevergoeding moet zijn op basis van de gevolgde opleiding?

2. Zo ja, is het college bereid om een nieuwe vergoedingsregeling te overwegen?

3. Zo nee, waarom vindt het college dat een verschil in stagevergoedingen gerechtvaardigd is?

Gepubliceerd op 05-01-2020 - Laatst gewijzigd op 05-01-2020