Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2019-08-12 schriftelijke vragen – namenmonument

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 12 augustus 2019

betreft: Adopteren Namenmonument slachtoffers holocaust

Enkele weken terug werd bekend dat het Namenmonument voor slachtoffers van de Holocaust er definitief ging komen . In Amsterdam zal een monument verrijzen met de namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Alle namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is.

Een aantal gemeenten draagt bij aan de bouw van het monument door namen van mensen die afkomstig zijn uit hun gemeente en wier namen op het Namenmonument zullen verschijnen, te adopteren . Adopteren van namen is mogelijk door een bedrag van 50 euro per naam bij te dragen. De database van het Namenmonument bevat 51 slachtoffers die geboren zijn in Westland (Wateringen 8, Naaldwijk 19, Monster 16 en ‘s-Gravenzande 8).

D66 Westland en CDA Westland vinden het belangrijk dat er continu aandacht blijft voor de geschiedenis van Nederland, Westland en de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden dat na het plaatsen van Stolpersteine in 2016, Westland de verantwoordelijkheid moet nemen om de omgekomen Westlanders blijvend te herdenken door een bijdrage te leveren aan het Namenmonument in Amsterdam.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de mogelijkheden om namen te adopteren voor het namenmonument?

2. Is het college bereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor het blijvend herdenken van de tijdens de Holocaust omgekomen Westlanders door hun namen te adopteren?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de geldende termijn schriftelijk te beantwoorden.

Benjamin Hofland
D66 Westland

Cor van der Mark
CDA Westland

Gepubliceerd op 11-08-2019 - Laatst gewijzigd op 11-08-2019