Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2019-02-04 rondvraag mo – herbouw poelmolen

Rondvraag voor de commissie MO van 4 februari 2019

Een aantal jaren geleden is een nieuw natuurgebied aangelegd tussen Monster en ’s Gravenzande, de Poelzone. Dit gebied is een prachtige locatie geworden waar natuurbeheer en recreatie samenkomen.

In 2017 nam een aantal Westlanders het initiatief om in dit gebied de voormalige Poelmolen terug te laten keren. Deze nieuwe molen moet symbool staan voor de molen die honderden jaren in de Poelpolder heeft gestaan.

Na de start van dit initiatief is er diverse keren contact geweest tussen de initiatiefgroep, de gemeente en diverse andere partijen. Elke keer werd de herbouw positief benaderd. Op 15 januari 2019 werd bekend dat de herbouw van de Poelmolen aan de Plas van alle Winden na langdurig overleg gekenmerkt is als “niet wenselijk op de voorgenomen locatie”.

D66 Westland vindt dit een gemiste kans. Het terugbrengen van de oude Poelmolen in een nieuwe gedaante biedt mogelijkheden voor toerisme en recreatie in Westland en kan, in combinatie met de andere Westlandse molens, een belangrijke bijdrage geven aan educatie over ons erfgoed.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat de herbouw van de Poelmolen is gestaakt omdat de Plas van alle Winden als een ongeschikte locatie is aangeduid?

2. Zo ja, waarom wordt deze locatie als ongeschikt ervaren?

3. Staat het college nog steeds positief tegenover het initiatief om ergens in dit gebied de Poelmolen te herbouwen?

4. Ziet het college andere mogelijkheden om de Poelmolen alsnog te herbouwen, wellicht op een andere locatie?

Gepubliceerd op 03-02-2019 - Laatst gewijzigd op 03-02-2019