Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-11-26 rondvraag mo – vraag naar financiele hulpverlening

Rondvraag voor de commissie MO van 26 november 2018

betreft: vraag naar financiële hulpverlening

Maandelijks bezoekt D66 Westland in het kader van Route D66 een van de Westlandse dorpen. Onlangs was Honselersdijk aan de beurt. Bij dit bezoek had onze fractie een gesprek met de sociaal makelaar. Zij schetste hoe Honselersdijk er momenteel sociaal voorstaat. In de loop van het gesprek kwam aan de orde dat er de laatste tijd veel vraag is naar financiële hulpverlening van bijvoorbeeld Vitis Welzijn.

D66 Westland vindt dit een verontrustend geluid, zeker in tijden van economische voorspoed. Binnen de gemeente Westland zijn er diverse trajecten om inwoners hierbij te ondersteunen, maar bij onze fractie leeft het beeld dat door de veelheid aan trajecten inwoners het overzicht hierin kwijtraken.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Klopt het genoemde beeld dat de afgelopen tijd het aantal inwoners van Honselersdijk dat aanspraak moet doen op de financiële hulpverlening is gestegen? Zo ja, hoe groot is deze stijging?

2. Is deze stijging ook het geval in de andere Westlandse dorpen? Zo ja, hoe groot is deze stijging in de verschillende dorpen?

3. Herkent het college het hierboven geschetste beeld dat inwoners door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om de diverse trajecten voor financiële hulpverlening?

4. Welke mogelijkheden ziet het college om het aantal inwoners dat aanspraak moet doen op de financiële hulpverlening te doen dalen?

5. Welke mogelijkheden ziet het college om de duidelijkheid van de diverse trajecten te verbeteren?

Gepubliceerd op 19-11-2018 - Laatst gewijzigd op 23-11-2018