Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-06-19 rondvraag ruimte – plaatsen oplaadpalen elektrische auto’s

Rondvraag voor de commissie Ruimte van 19 juni 2018

Op 30 mei 2018 plaatste de website Westlanders.nu een artikel over het plaatsen van oplaadpalen voor elektrische auto’s in de Kruisbalk te Wateringen en de boosheid van de bewoners daarover .

Onze fractie vindt de omschakeling van rijden op fossiele brandstoffen naar elektriciteit een goede ontwikkeling. Meer elektrische auto’s betekent dan ook dat er meer oplaadpalen moeten komen. Bewoners kunnen daar op eigen terrein in voorzien, maar oplaadpalen zullen ook steeds meer in de openbare ruimte worden geplaatst.

Uit het artikel begrijpen wij dat er ergens iets misgaat in de communicatie tussen de gemeente, blijkbaar als opdrachtgever van het plaatsen, en de omwonenden van een gekozen locatie.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Hoeveel oplaadpalen voor elektrische auto’s worden er door de gemeente Westland in de openbare ruimte geplaatst en hoeveel parkeerplaatsen worden daarvoor gebruikt?

2. Hoe is de keuze voor de locaties tot stand gekomen? Zijn de locatiekeuzes gepubliceerd?

3. Kunnen inwoners voor hun eigen straat of buurt een openbare oplaadpaal aanvragen bij de gemeente?

4. Is het toegestaan om de parkeerplaats bij een oplaadpaal te gebruiken voor het parkeren van een ‘gewone’ auto of is gebruik alleen toegestaan voor het opladen van de auto? Dient de auto na volledig opladen ergens anders geparkeerd te worden?

Gepubliceerd op 31-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018