Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-06-18 rondvraag mo – invictus games 2020

Rondvraag voor de commissie MO van 18 juni 2018

Onlangs is bekend geworden dat de Invictus Games in 2020 in Nederland zullen worden gehouden . Aan dit grote sportevenement, in het leven geroepen door ZKH de Hertog van Sussex, doen militairen mee die in dienst gewond raakten. Bij de Invictus Games die vorig jaar in Toronto zijn gehouden heeft een Westlandse militair bij het indoorroeien een gouden én zilveren medaille behaald.

De Games van 2020 zullen worden gehouden in onze buurgemeenten Den Haag en Rotterdam. Bij grote sportevenementen in de afgelopen jaren is de gemeente Westland gastheer geweest voor (oefen)wedstrijden en trainingen. Nu er weer een groot sportevenement in deze regio is, liggen er misschien weer kansen voor Westland op het gebied van accommodaties of gebiedsmarketing.

In de door de raad op 28 juni 2016 vastgestelde Nota Topsport Westland 2016-2020 staat “er schuilt bijvoorbeeld veel potentie in het aanhaken bij side-events van Haagse of wellicht Rotterdamse evenementen die een Europees of mondiaal karakter hebben.” De Invictus Games voldoen naar ons idee aan deze omschrijving.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van de komst van de Invictus Games 2020 naar onze regio?

2. Is het college bereid om het gestelde over het ‘aanhaken’ in de Nota Topsport Westland actief uit te voeren door dit onder de aandacht te brengen van de organisatie van de Invictus Games 2020?

3. Is het college bereid om, nu de nota halverwege de uitvoeringsperiode is, de raad een tussentijdse rapportage te doen toekomen waarin o.a. acties, activiteiten en de uitvoering van het topsportbeleid van de afgelopen twee jaar aan de orde komen?

Gepubliceerd op 04-06-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018