Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-05-28 rondvraag mo – uitbreidingsplannen pieter van der plasschool

Rondvraag voor de commissie MO van 28 mei 2018

Onlangs is onze fractie op bezoek geweest bij de vernieuwde Pieter van der Plasschool in Wateringen. In een gesprek met het onderwijzend en ondersteunend personeel van de school bleek dat het nieuwe schoolgebouw, dat in 2017 is opgeleverd, niet voldoende voorziet in ruimte voor het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Zij zijn genoodzaakt hun leerlingen les te geven in ongelukkige ruimtes zoals de docentenkamer en soms zelfs twee klassen samen te voegen in één lokaal. Gesprekken met ouders moeten noodgedwongen plaatsvinden in werkruimten van het personeel.

Met het oog op onderwijskwaliteit en de werkdruk voor docenten zijn situaties zoals deze natuurlijk zeer onwenselijk. De Pieter van der Plasschool staat hier echter niet alleen in, ook andere Wateringse basisscholen barsten uit hun voegen. Daarnaast kampt de dichtbijgelegen Andreashof juist met leegstand.

In deze specifieke situatie heeft de Pieter van der Plasschool zelf naar een oplossing gezocht in samenwerking met de gereformeerde kerk De Lichtbron aan de Pieter van der Plasstraat. De school mag enige ruimten van De Lichtbron in gebruik nemen en daarnaast kan het gebouw uitgebreid worden waarmee de school enkele lokalen extra ter beschikking zal krijgen. Voor zover bij ons bekend ligt de aanvraag hiervoor bij de gemeente.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de situatie betreffende overvolle basisscholen in Wateringen in het algemeen en met die van de Pieter van der Plasschool in het bijzonder?

2. Kan het college de raadscommissie informeren over de plannen voor uitbreiding van de Pieter van der Plasschool en de gereformeerde kerk en de status van deze plannen?

3. Is het college voornemens de Pieter van der Plasschool de mogelijkheid te bieden de uitbreidingsplannen te verwezenlijken? Zo ja, op welke termijn kan dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid en voornemens om te kijken naar mogelijkheden om de situatie betreffende overvolle Wateringse basisscholen te verbeteren? Zo ja, kan het college aangeven welke maatregelen zij denkt te nemen? Zo nee, kan het college aangeven waarom niet?

Gepubliceerd op 25-05-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018