Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-04-18 schriftelijke vragen – fruitmuur poeldijkseweg

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 18 april 2018

betreft: Fruitmuur Poeldijkseweg te Wateringen

Op 23 januari 2018 werd door de gemeenteraad van Westland een collegevoorstel voor de kredietverlening voor het demonteren en opnieuw opbouwen van de fruitmuur in Wateringen behandeld. D66 Westland heeft al ruim voor dit moment, bij de opstelling van het bestuursakkoord 2014-2018, dringend aandacht gevraagd voor het restaureren van deze fruitmuur en voor de bescherming van het cultureel erfgoed in het algemeen.

In het raadsvoorstel werd als argumentatie aangedragen dat restauratie van de muur zeer kostbaar zou zijn en dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar zou zijn. Er werd hierbij over zo’n 1 miljoen euro gesproken, gebaseerd op rapporten van deskundigen. In plaats van restauratie wilde de gemeente de muur afbreken en herbouwen, waarbij de kosten geraamd werden op 250.000 euro, inclusief de kosten voor een juridische procedure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) tegen de gemeente wegens sloop van een rijksmonument. Bij de stemming bleek dat er geen raadsmeerderheid te vinden was voor het voorstel van het college.

In het tv-programma Van onze centen dat maandag 16 april 2018 werd uitgezonden door SBS6 reageerde Leonard de Wit van de RCE verbaasd op het bedrag van 1 miljoen euro om de muur te restaureren. Het hoofd van de Regio Noord-West liet weten dat op grond van de rapporten die bij de RCE bekend waren, rekening werd gehouden met een bedrag van 250.000 euro voor de restauratie van de fruitmuur. Ook maakte hij duidelijk dat de gemeente bevoegd is een vergunning af te geven voor de sloop van een rijksmonument en dat de RCE geen juridische procedures overweegt. In de uitzending houdt de wethouder vol dat als je de muur als rijksmonument wilt behouden “je voor de hele dure oplossing moet kiezen”.

D66 Westland heeft eerder kenbaar gemaakt dat de partij voorstander is van het behouden van de muur en hier ook in wil investeren. D66 Westland is uitermate verbaasd over de gang van zaken en de grote verschillen in de genoemde bedragen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending op maandagavond waarin de fruitmuur aan de Poeldijkseweg naar voren kwam?

2. Hoe is het mogelijk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed totaal andere bedragen hanteert dan de bedragen die het college bij het raadsvoorstel van 23 januari 2018 heeft genoemd en dat het bestaan van de laatste rapporten die volgens het college op verzoek van de RCE zouden zijn gemaakt, niet bekend is bij de RCE?

3. Wil het college ervoor zorgdragen dat op korte termijn alle rapporten, bedragen en verslagen van gesprekken tussen de gemeente en de RCE met de raad worden gedeeld zodat de raad zich op de juiste en volledige informatie kan baseren?

4. Op welke termijn komt het college met een nieuw raadsvoorstel om de fruitmuur op de huidige plaats aan de Poeldijkseweg te restaureren?

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland

Maxim van Ooijen
steunraadslid D66 Westland

Link naar tv-programma: sbs6.nl/van-onze-centen.

Gepubliceerd op 18-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018