Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-03-27 schriftelijke vragen – hoogbouw nabij het hofpark

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 27 maart 2018

betreft: hoogbouw nabij het Hofpark

Aan de rand van het Hofpark, langs de Heulweg, staat een gebouwtje dat op 1 september 1904 is geopend als “diaconale bewaarschool” van de Nederduitsch Hervormde Gemeente met woning voor de “bewaarschooljuffrouw”. In 1982 werd deze bewaarschool overgedragen aan de Pieter van der Plasschool. Dit beeldbepalende pand is niet meer in eigendom van of in gebruik voor het onderwijs. In het pand bevinden zich onder andere een automatiseringsbedrijf, een verloskundigenpraktijk en een logopediepraktijk.

De voormalige bewaarschool wordt omringd door een aantal voor Wateringen belangrijke rijksmonumenten (Suydervelt, Hofboerderij, Hofpark, Windlust), gemeentelijke monumenten (Huize Altena, molenaarswoning) en beeldbepalende gebouwen (Pieter van der Plasschool, Gereformeerde Kerk). Daarnaast is de tegenovergelegen Wateringse Vaart opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van het bestemmingsplan Wateringen.

Inmiddels zijn er plannen bekend geworden binnen de Wateringse gemeenschap en naar verluidt ook binnen het gemeentelijk apparaat voor sloop en nieuwbouw van de bewaarschool. De eigenaar is volgens deze plannen van zins om vergunning aan te vragen voor de bouw van een appartementencomplex van vier of vijf bouwlagen.

De ongerustheid onder de Wateringse bevolking over de vermeende bouwplannen neemt zienderogen toe. De D66-fractie is al meerdere malen benaderd door inwoners die geschrokken zijn van de ontwikkelingen. Ook binnen het overleg van de lokale en regionale historische organisaties zijn zorgen geuit over het verrijzen van hoogbouw op deze historische zichtlocatie.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Zijn leden van het college en/of medewerkers van de gemeente Westland formeel of informeel op de hoogte gesteld van mogelijke bouwplannen op de locatie van de voormalige bewaarschool aan de Heulweg?

2. Zijn er al stappen gezet in een eventuele vergunningaanvraag zoals bijvoorbeeld een verzoek voor een quick scan of informatieve gesprekken met ambtenaren of bestuurders?

3. Is het college voorstander van sloop van de bewaarschool en nieuwbouw op deze locatie?

4. Is het college het met D66 eens dat het plaatsen van een appartementencomplex aan de rand van het Hofpark, omgeven door veel monumentale bebouwing, te allen tijde dient te worden voorkomen?

5. Is het college bereid de Monumentencommissie om advies te vragen over plaatsing van de bewaarschool op de gemeentelijke monumentenlijst?

Maxim van Ooijen
raadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 27-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018