Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-03-14 schriftelijke vragen – klimaatstresstest westland

Door opwarming van de aarde verandert het klimaat. Ook in Nederland zijn er bijvoorbeeld steeds meer grote buien. Tuinen, kelders en riolen lopen over en plassen blijven op straat liggen. Dit probleem wordt steeds groter! D66 Westland zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien wil D66 de gemeente Westland klaarmaken voor de gevolgen van klimaatverandering. Als we in Nederland niets doen kan de schade door extreem weer in 2050 opgelopen zijn tot 70 miljard euro. D66 wil weten welke kansen er zijn om beter om te gaan met hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in onze gemeente.

Door meer bomen in onze straten, groene daken en meer natuurgebieden rond de dorpen en steden in Nederland, kunnen we al beter omgaan met heftige regenbuien. En het biedt bescherming tegen grote hitte. En groene buurten zijn fijner om te wonen en te sporten dan wijken waar alleen maar beton is. Het klaarmaken van Westland voor klimaatverandering is vooral een kans om onze wijken mooier, slimmer en fijner te maken. Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat gemeenten hier ook extra geld voor beschikbaar krijgen.

Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de uitspraken van de Deltacommissaris daarover , waarin o.a. wordt aangegeven dat klimaatadaptatie een uitdaging is waar iedere gemeente in Nederland mee te maken heeft of zal krijgen?

2. Bent u het met D66 eens dat klimaatverandering weliswaar uitdagingen oplevert/kan opleveren voor Westland, maar dat het vooral een kans is om onze wijken mooier, slimmer en aangenamer te maken om in te wonen, werken en recreëren, aangezien veel maatregelen een prettig leefklimaat in versterken, zoals groene daken, meer groen in de wijk, de aanleg van nieuwe natuurgebieden om wateroverloop te managen (klimaatbuffers), innovatieve projecten om de wijk weer extra elan te geven en die ervoor zorgen dat mensen trots zijn op hun wijk?

3. Bent u op de hoogte van de zogenaamde klimaatstresstest die inmiddels voor gemeentes is ontwikkeld , waarmee helder kan worden gemaakt waar de uitdagingen zich in iedere gemeente bevinden en welke kansen er liggen om die uitdagingen op te pakken?

4. Behoort de gemeente Westland tot de partijen die bij de totstandkoming van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie al met elkaar hebben afgesproken dat iedereen op zijn minst de kwetsbaarheidsscan uitvoert?

5. Zo nee, is het college bereid binnen afzienbare termijn een klimaatstresstest uit te voeren en als dat het geval is, wanneer kan de gemeenteraad de uitkomst van het de stresstest van Westland tegemoet zien?

6. Zo ja, heeft Westland inmiddels een klimaatstresstest uitgevoerd? Wat zijn daarvan de uitkomsten en kunnen die z.s.m. met de gemeenteraad worden gedeeld?

Maxim van Ooijen
raadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 14-03-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018