Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-02-20 motie handhaving medicinale cannabis d66-gl-pvda-wv-lpf – aanvaard

M O T I E

Handhaving medicinale cannabis

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 20 februari 2018,

Constaterende dat

1. In de raadsvergadering van 23 januari 2018 drie moties zijn behandeld omtrent cannabis
2. Het medicinale gebruik van cannabis de afgelopen maanden diverse keren in het nieuws is geweest
3. Op 30 november 2017 de raad een informatieavond heeft gehouden over medicinale cannabis
4. In Tilburg de burgemeester in het driehoeksoverleg heeft afgestemd van handhaving af te zien wanneer een inwoner cannabis produceert voor medicinale doeleinden
5. Veel Westlanders geïnteresseerd zijn in de medicinale werking van cannabis

Overwegende dat

1. Handhaving van de politie op het bezit van hennepplanten veel kostbare tijd kost en negatief wordt ervaren
2. Deze handhaving ook inwoners treft die cannabis produceren voor eigen medische doeleinden
3. Onderzoek aantoont dat gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden pijn kan wegnemen of verzachten
4. De beschikbare wietolie in de winkel of apotheek niet altijd de juiste THC- en CBD verhouding heeft
5. De beschikbare wietolie in de winkel of apotheek niet altijd vergoed wordt door een zorgverzekeraar

Verzoekt het college

In het driehoeksoverleg af te stemmen, dat binnen de gemeente Westland niet meer gehandhaafd dient te worden, wanneer een gebruiker maximaal vijf cannabisplanten in bezit heeft en deze uitsluitend gebruikt voor medicinale doeleinden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Tamara van Riet
D66 Westland
Ulbe Spaans
GroenLinks Westland
Nico de Gier
PvdA Westland
Peter Duijsens
Westland Verstandig
Dave van der Meer
LPF-Westland

Gepubliceerd op 21-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018