Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-01-23 motie westlands cannabismodel naar tilburgs model d66-pvda-gl – aangehouden

M O T I E

Westlands cannabismodel

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 23 januari 2018,

Constaterende dat

1. De Rijksoverheid softdrugs als minder schadelijk kwalificeert
2. Het Openbaar Ministerie personen niet vervolgt als zij maximaal vijf hennepplanten in hun bezit hebben
3. De Politie binnen de gemeente Westland handhavend optreedt wanneer een inwoner in het bezit is van vijf hennepplanten
4. Er op 30 november 2017 een raadsinformatieavond is geweest over medicinale wiet
5. De burgemeester de gemeente Westland heeft aangemeld voor de proef met legale wietteelt
6. Diverse landen cannabis erkennen als medicinaal werkend middel

Overwegende dat

1. Handhaving van de politie op het bezit van hennepplanten veel kostbare tijd en middelen kost
2. Veel inwoners deze handhaving als negatief ervaren
3. Een steeds groter wordend aantal gemeenten oproept om de Opiumwet te herzien en het softdrugsbeleid te liberaliseren
4. Er al veel Westlanders zijn die vijf hennepplanten in hun bezit hebben voor medicinale doeleinden

Verzoekt het college

Niet langer te handhaven op het bezit van vijf hennepplanten voor medicinale doeleinden en hiervoor regels op te stellen op basis van het in Tilburg ingevoerde model

en gaat over tot de orde van de dag.

Tamara van Riet
D66 Westland
Ulbe Spaans
GroenLinks Westland
Nico de Gier
PvdA Westland

Gepubliceerd op 05-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018