Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2018-01-23 motie aansluiten bij statiegeldalliantie d66-cu-sgp-gl-pvda-wv-cda-vvd – aanvaard

M O T I E

Aansluiten bij Statiegeldalliantie

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 23 januari 2018,

Constaterende dat

1. Zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Westland, maar landelijk en zelfs wereldwijd
2. Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes aan de Tweede Kamer stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval
3. Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie is gestart, waarin organisaties uit Nederland en België (consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven) de handen ineenslaan voor uitbreiding van statiegeld
4. Door zich aan te sluiten bij de alliantie vragen organisaties hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren
5. De Tweede Kamer op 15 maart 2018 het rapport Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire Economie

Overwegende dat

1. Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd
2. Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand
3. De gemeente Westland zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer

Verzoekt het college

De gemeente Westland aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie

en gaat over tot de orde van de dag.

Maxim van Ooijen
D66 Westland
Dick de Heer
ChristenUnie-SGP
Ulbe Spaans
GroenLinks Westland
Nico de Gier
PvdA Westland
Peter Duijsens
Westland Verstandig
Dennis Chafiâ
CDA Westland
Pieter Varekamp
VVD Westland
Remmert Keizer
GemeenteBelang Westland

Gepubliceerd op 05-02-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018