Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2017-12-12 motie verkeerstelling de Rentmeester

M O T I E

Verkeerstelling De Rentmeester

De Raad van de gemeente Westland, in vergadering bijeen op 12 december 2017,

Constaterende dat

1. Voor het bouwplan De Rentmeester een verkeerstelling is gedaan in 2012
2. De telling is geëxtrapoleerd in 2017

Overwegende dat

1. Er zorgen zijn over de toename van de verkeersdrukte in het centrum van Naaldwijk door de realisatie van het bouwplan De Rentmeester
2. Bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen een zo realistisch mogelijk nulpunt van de verkeersintensiteit noodzakelijk is

Verzoekt het college

1. In het eerste kwartaal van 2018 minstens één verkeerstelling uit te voeren op dezelfde locaties uit het onderzoek uit 2012
2. Dat onderzoek uit te voeren op een moment dat er geen wegwerkzaamheden in Naaldwijk plaatsvinden
3. Het onderzoek uit te voeren op een representatief moment
4. De uitkomsten zo snel als mogelijk na het onderzoek beschikbaar te stellen aan de raad

en gaat over tot de orde van de dag.

Maxim van Ooijen
D66 Westland
Ulbe Spaans
GroenLinks Westland
Nico de Gier
PvdA Westland
Jan van Rossum
CDA Westland
Pieter Varekamp
VVD Westland
Dick de Heer
ChristenUnie-SGP
Bert Doelman
LPF Westland

Gepubliceerd op 13-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018