Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

2017-12-07 schriftelijke vragen – voorwaarden bij evenementenvergunningen

Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de Gemeenteraad van Westland gesteld op 7 december 2017

betreft: voorwaarden in evenementenvergunningen

De afgelopen jaren is de alcoholproblematiek onder jongeren veelvuldig besproken binnen en buiten de gemeenteraad. Onder andere Dr. Van der Lely liet de ernst van het probleem tijdens een raadsinformatieavond blijken. Er zijn verschillende sporen ingezet om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.

Gedurende de afgelopen maanden werd het probleem nog maar eens goed duidelijk. Tijdens verschillende feestweken werden grote groepen jongeren onder de 18 aangetroffen die grote hoeveelheden alcohol op hadden. Een te groot aantal van deze jongeren moest zelfs naar de alcoholpoli in Delft worden gebracht.

Tijdens het jaarlijkse bezoek van de Westlandse gemeenteraad aan politie Westland kwam het bovenstaande probleem aan de orde bij het gesprek met de verschillende samenwerkingspartners. Hierbij gaf één van de partners aan dat er nog mogelijkheden waren bij het verlenen door de gemeente van evenementenvergunningen aan organisaties van festiviteiten, zoals de carnavalsfeesten of de feestweken. In een evenementenvergunning kunnen bijvoorbeeld eisen opgenomen worden om jongeren te controleren op alcoholgebruik (te laten blazen) voordat toegang tot het feest wordt verleend, of jongeren onder de 18 die alcohol gebruiken te verwijderen van een feest.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de mogelijkheid om de evenementenvergunningen aan te scherpen om de alcoholproblematiek onder jongeren tegen te gaan?

2. Welke verschillende opties ziet het college om de evenementenvergunningen aan te passen zodat de alcoholproblematiek onderen jongeren afneemt?

3. Welke extra voorwaarden wil het college in de evenementenvergunningen op gaan nemen om de alcoholproblematiek onder jongeren tegen te gaan?

4. Als het college mogelijkheden ziet voor aanvullende voorwaarden in evenementenvergunningen, waarom zijn die dan nooit eerder gesteld?

Tamara van Riet
fractievoorzitter D66 Westland
Benjamin Hofland
steunraadslid D66 Westland

Gepubliceerd op 07-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018