Steun ons en help Nederland vooruit

In het dagelijks leven ben ik als registeraccountant/onderzoeksmanager werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer controleert de uitgaven en ontvangsten van het Rijk en onderzoekt of het beleid doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd.

In mijn functie hou ik mij onder meer bezig met ontwikkelingen en beleid op het gebied van publieke verantwoording en controle. Door mijn werk zit ik dicht bij de landelijke politiek en bestuur, maar kom ik ook in aanraking met het lokale bestuur.

Het lokale bestuur en de lokale politiek hebben mijn grote interesse, omdat deze het dichtst bij de mensen staan. Daarbij neemt het bestuurlijk belang van gemeenten en dus de directe invloed op de burger de laatste tijd steeds meer toe, denk maar aan de decentralisaties in het sociaal domein op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, participatie en jeugdzorg. Van gemeentebesturen en gemeenteraden wordt daarom steeds meer gevraagd.

Ik heb al van jongs af aan belangstelling voor politiek en de publieke zaak. In 2014 ben ik lid geworden van D66. Het gedachtegoed van D66 sluit het meest aan op mijn persoonlijke waarden en overtuigingen. In deze tijd van toenemende polarisatie is het belangrijk om een genuanceerd geluid te laten horen. D66 staat voor duurzaamheid (duurzame energie, duurzame economische groei en duurzaam ondernemerschap), goed onderwijs en innovatie, thema’s die juist en vooral ook voor het Westland van groot belang zijn.

Als voorzitter van D66 Westland wil ik een bijdrage leveren aan een sterk D66(-geluid) in de gemeentepolitiek. Zodat Westland een sociale, economisch sterke en duurzame gemeente wordt en blijft.

Meer van Mark Hendrix