Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurslid Algemeen – Midden-Delfland

De afdeling D66 Westland en Midden-Delfland is een samengestelde afdeling. Dat wil zeggen dat zowel D66 Westland, als D66 Midden-Delfland samen een afdeling (met één bestuur) vormen. Zowel D66 Westland, als D66 Midden-Delfland zijn met een fractie vertegenwoordigd in de gemeenteraad.

Om de fractie en de leden in de gemeente Midden-Delfland optimaal te kunnen ondersteunen, is het bestuur op zoek naar een bestuurslid voor Midden-Delfland.

Voel jij je als lid betrokken bij de gemeente Midden-Delfland en wil je graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van D66 Midden-Delfland? Dan vragen we jou om je kandidaat te stellen voor de functie van bestuurslid voor Midden-Delfland.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Van een bestuurslid verwachten wij dat hij/zij ondernemend, proactief, integer, nieuwsgierig en resultaatgericht is. En op die manier effectief bijdraagt aan het organiseren van activiteiten, het enthousiasmeren van leden en het leggen van de verbinding tussen gemeente, vereniging en politiek. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn om verschillende typen mensen te verbinden en daarmee bij te dragen aan de diversiteit van onze afdeling.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden bestuurslid Midden-Delfland

  • Is eindverantwoordelijk voor de algehele gang van zaken met betrekking tot D66 Midden-Delfland;
  • Onderhoud contact met de leden en de fractie van D66 Midden-Delfland;
  • Is intermediair tussen het bestuur en de leden en de fractie van D66 Midden-Delfland;
  • “Vertaalt’ de behoefte aan ondersteuning bij D66 Midden-Delfland naar concrete voorstellen en activiteiten;
  • Draagt mede bij aan het plannen en uitvoeren van campagneactiviteiten in Midden-Delfland;
  • Is, indien hij/zij dat leuk vindt, verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en de facebookpagina van D66 Midden-Delfland.

Het bestuur van D66 Westland en Midden-Delfland

Een bestuursfunctie biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je bent goed zichtbaar, leert in korte tijd de afdeling en de partij kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf bewijzen op veel verschillende vlakken. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de fractie en het toewerken naar een succesvolle volgende gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. Zij organiseert daarvoor activiteiten voor en door leden rondom debat, training en campagne.

Algemene informatie en kandidaatstelling

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. Een bestuursfunctie is onbezoldigd. De tijdsbesteding varieert sterk, maar ga uit van 1 a 2 uur per week.

De instelling van het bestuurslid vindt, middels stemming, plaats tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering. Je kunt je kandidaat stellen door een mail te sturen naar bestuur@d66westland.nl. Je hoort voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering of je de enige kandidaat voor een functie bent of dat er meerdere kandidaten zijn. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering nemen wij contact met je op om nader kennis te maken en je te helpen voorbereiden op deze vergadering.

Laatst gewijzigd op 16 april 2021