Steun ons en help Nederland vooruit

Algemeen secretaris bestuur

Wegens emigratie van de huidige algemeen secretaris zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur.

De algemeen secretaris is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het bestuur en de afdeling. Hij of zij is de spil wat betreft de communicatie met de leden en met derden buiten de afdeling. De algemeen secretaris verzamelt proactief alle informatie die van belang kan zijn voor het bestuur. Daarnaast verzorgt de secretaris de uitnodigen voor (leden)vergaderingen, verstuurt de agenda en stelt de notulen op. De secretaris stelt tevens de tijdens de (leden)vergadering genomen besluiten vast.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Van een bestuurslid verwachten wij dat hij/zij ondernemend, proactief, integer, nieuwsgierig en resultaatgericht is. En op die manier effectief bijdraagt aan het organiseren van activiteiten, het enthousiasmeren van leden en het leggen van de verbinding tussen gemeente, vereniging en politiek. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn om verschillende typen mensen te verbinden en daarmee bij te dragen aan de diversiteit van onze afdeling.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden algemeen secretaris

  • Is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van het bestuur en de afdeling;
  • Is verantwoordelijk voor de communicatie met de leden en derden;
  • Is verantwoordelijk voor het organiseren van de Algemene Afdelingsvergaderingen
  • Verzorgt de uitnodigingen, verstuurt de agenda’s en stelt de notulen op;
  • Bewaakt de agenda en afspraken en stelt de genomen besluiten vast;
  • Houdt de ledenadministratie bij;
  • Draagt zorg voor de formaliteiten bij de verkiezingen.

Het bestuur van D66 Westland

Een bestuursfunctie biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je bent goed zichtbaar, leert in korte tijd de afdeling en de partij kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf bewijzen op veel verschillende vlakken. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de fractie en het toewerken naar een succesvolle volgende gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. Zij organiseert daarvoor activiteiten voor en door leden rondom debat, training en campagne.

Algemene informatie en kandidaatstelling

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. Een bestuursfunctie is onbezoldigd. De tijdsbesteding varieert, maar bedraagt gemiddeld een paar uur per week.

De aanstelling van een bestuurslid vindt, middels stemming, plaats tijdens een Algemene Ledenvergadering. Je kunt je kandidaat stellen door een mail te sturen naar bestuur@d66westland.nl. Je hoort voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering of je de enige kandidaat voor een functie bent of dat er meerdere kandidaten zijn. Voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering nemen wij contact met je op om nader kennis te maken en je te helpen voorbereiden op deze vergadering.

Laatst gewijzigd op 16 april 2021