Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 mei 2011

D66-fractie bezoekt Moskeevereniging

In het kader van het contact met maatschappelijke organisaties heeft de D66-fractie onlangs een bezoek gebracht aan de moskeevereniging Al Mouwahidin in Naaldwijk. In het gesprek van de fractievoorzitter, de steunraadsleden en de fractiemedewerker met de voorzitter en penningmeester van de vereniging kwamen diverse onderwerpen aan de orde. Allereerst…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 mei 2011

"Als je geschoren wordt, dan moet je stil zitten"

Hieronder de bijdrage over het MeerjarenPerspectief Gebiedsontwikkeling van fractievoorzitter Tamara van Riet in de gemeenteraad van 17 mei 2011. Als je geschoren wordt, dan moet je stil zitten: In de aandelenhandel een gevleugeld gezegde en ook van toepassing op het Meerjaren perspectief Gebiedsontwikkeling. Waarom stilzitten? We hebben het over de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Die…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 mei 2011

D66 Westland verwelkomt de ov-chipkaart

De strippenkaart gaat verdwijnen. Sinds 1981 was hij onze trouwe reisgezel die voor ons klaar stond in alle uithoeken van het land. Maar die tijd is nu voorbij en wij verwelkomen de ov-chipkaart. Een kaart die heel simpel is in het gebruik: als je de bus, tram of trein…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 mei 2011

D66 Westland blikt terug en vooruit

Op woensdag 18 mei 2011 houdt  D66 afdeling Westland een algemene ledenvergadering. Hierin zal worden teruggeblikt op het eerste jaar in de Westlandse gemeenteraad.   Voorafgaand aan het vergadergedeelte zal André van den Berg, directeur van Wonen Wateringen, een voordracht geven over volkshuisvesting en woningbouw …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 mei 2011

Dodenherdenking 2011

Tamara van Riet en Sjaak van der Tak herdenken allen die omgekomen zijn sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.Met dank aan Thierry Schut Fotografie

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 mei 2011

Concordia res parvae crescunt

Deze Latijnse wapenspreuk van de Republiek der Verenigde Provinciën is, volgens D66, zeker op Westland van toepassing. Het betekent: Door eendracht komen de kleine dingen tot bloei. Tijdens het debat over de crisis in de coalitie, vormden deze woorden onze belangrijkste boodschap, namelijk dat we met elkaar door moeten en dat…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 12 maart 2011 zaterdag 5 maart 2011

Wist u dat?

Veel mensen benaderen mij de laatste tijd met vragen over de Provinciale Statenverkiezingen. Uit die vragen maak ik op dat er bij velen onduidelijkheid bestaat over de hele structuur van de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Mag ik een poging doen deze onduidelijkheid, die misschien ook bij u leeft, weg te nemen? Of anders…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 januari 2011 zondag 19 december 2010

Kerstreces

Het is kerstreces! Het laatste WestlandbeRaad van dit jaar is vorige week afgesloten met het in het zonnetje zetten van de bodes. Zeer verdiend en dat werd met een luid applaus bekrachtigd door iedereen in de zaal. De vergadering zelf kende een lange agenda.…

Bekijk nieuwsbericht