Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Algemene beschouwingen 2021

Een veilige en gezonde toekomst voor onze jeugd

 

Dinsdag 10 november jl. behandelde de gemeenteraad de begroting voor 2021. Door de beperkingen vanwege corona, vonden de algemene beschouwingen in de 1e termijn schriftelijk plaats.

Onze inbreng richtte zich op voor ons twee belangrijke thema’s: (gezonde) jeugd en goed bestuur. Wij vinden dat de toekomst van onze jongeren, naast goed onderwijs, moet gaan over veiligheid en gezondheid.

Omdat het aantal steekincidenten onder jongeren de afgelopen jaren sterk is toegenomen en steeds meer jongeren een mes bij zich dragen, hebben wij een motie ingediend met het verzoek om in de gemeente Westland de verkoop aan en het dragen van messen door jongeren onder de 16 jaar te verbieden. Het is niet stoer om een mes bij je te hebben en al zeker niet veilig. Zowel de burgemeester, als de hele gemeenteraad waren dit met ons eens. Binnenkort zal er dan ook een verbodsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening worden opgenomen.

Een gezonde jeugd is een jeugd die niet rookt en veel beweegt. Op schoolpleinen mag al niet meer worden gerookt. Wij hebben een motie ingediend om ook onze Westlandse speeltuintjes rookvrij te verklaren. Zien roken doet roken. Niet meer roken in speeltuinen moet voorkomen dat kinderen dit slechte voorbeeld gaan volgen. Ook dit vonden alle andere fracties een goed idee.

Tegenwoordig spelen kinderen minder buiten en brengen zij hun tijd meer zittend door. Omdat kinderen daardoor te weinig bewegen, nemen hun motorische vaardigheden af en de kans op overgewicht toe. Het project ‘bewegend leren’ laat leerlingen ook buiten de gymlessen meer bewegen. Dit helpt overgewicht te voorkomen. Omdat dit project eind dit jaar stopt, hebben wij met een motie verzocht om subsidie aan te vragen bij het Rijk, zodat het project kan worden voortgezet. Ook deze motie werd door de raad aanvaard.

Op dit moment worden er in groep 1 en 2 nog geen gymlessen gegeven. Wij zouden dit graag wel zien, omdat hoe eerder de motorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt en hoe eerder ingezet wordt op screening en monitoring, des te eerder begonnen kan worden met het wegwerken van ontwikkelingsachterstanden. Afgesproken is dat de gemeenteraad hierover in gesprek gaat met de schoolbesturen.

Ten slotte vroegen wij aandacht voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Deze moeten ‘coronaproof’ plaatsvinden. Omdat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid moeten hebben om hun stem uit te brengen, heeft het kabinet besloten dat er ook op de twee dagen voor de reguliere verkiezingsdag een aantal stembureaus open moet zijn. Hierdoor wordt de drukte in de stembureaus beperkt. Wij hebben het college met een motie opgeroepen om op die dagen in alle elf dorpen een stembureau open te stellen. Dit beperkt het aantal reisbewegingen en biedt ook mensen die minder mobiel zijn de gelegenheid om die dagen hun stem uit te brengen. Ook hiermee was de hele raad het met ons eens. Het zal nog een hele klus worden om voldoende locaties en stembureauleden te vinden, maar als we er met zijn allen ons best voor doen, gaat het lukken. Wij riepen het college in de motie dan ook op om tijdig met het werven van stembureauleden te beginnen. Mensen die willen meehelpen op een stembureau of bij het tellen van de stemmen, kunnen zich melden bij de burgemeester (verkiezingen@gemeentewestland.nl).