Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 19 september 2020

“Doorpakken na Clean Up Day”

Op zaterdag 19 september 2020 heeft de D66-fractie, samen met veel andere Westlandse vrijwilligers, meegedaan aan World Clean Up Day. Onder leiding van de Stichting Clean Up Team Westland werd op grote schaal zwerfafval ingezameld dat verspreid lag in plantsoenen, straten en op oevers.

Benjamin Hofland, D66-fractievoorzitter: “Deze actie is een groot succes geworden en toont aan dat er ondanks alle gemeentelijke inspanningen nog grote hoeveelheden zwerfafval rondslingeren in onze mooie gemeente. Campagnes om onze inwoners op te roepen de boel een beetje schoon te houden, hebben helaas nog te weinig effect gehad. Deze dag is dus hét moment om door te pakken.”

In vragen aan het college van B&W wijst D66 Westland op de app Litterati waarmee mensen foto’s en locaties kunnen invoeren van gevonden zwerfafval. Met deze informatie kan de gemeente gericht actie ondernemen om op die plekken zwerfafval op te ruimen, maar vooral te voorkomen door het plaatsen van (extra) voorzieningen.

“Wij vinden dat als Westlanders deze app gaan gebruiken en het college serieus omgaat met de informatie dit kan helpen om de gemeente Westland schoon, heel en veilig te krijgen én te houden”, aldus Benjamin Hofland, “het college heeft ook altijd zo in de wedstrijd gezeten en wij gaan dus uit van een positief antwoord op onze vragen.”