Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 augustus 2020

Vacature bestuurslid campagne

D66 Westland zoekt een nieuw bestuurslid campagne. Deze functie zal verkozen worden tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van woensdag 23 september 2020.

Het algemeen bestuurslid campagne beschikt over organisatorisch talent, is creatief en vindt het leuk om een team aan te sturen.

Het bestuurslid draagt zorg voor de (permanente) campagne. De belangrijkste uitdaging is het voorbereiden en uitvoeren van de campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daarnaast zullen er in maart 2021 ook Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden, waarvoor uiteraard ook campagne zal worden gevoerd.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden bestuurslid campagne

 • Is eindverantwoordelijk voor de (permanente) campagne;
 • Organisatie van alle campagneactiviteiten;
 • Stuurt het campagneteam aan;
 • Is mede-verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom campagne;
 • Stemt proactief af met het landelijke bestuurslid campagne;
 • Denkt met de bestuursleden mee over campagnegerelateerde activiteiten of uitingen;
 • Het voorbereiden en uitvoeren van de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022;
 • Onderhoudt een groot netwerk;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en stuurt hen effectief aan.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen.
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Het bestuur van D66 Westland

Een bestuursfunctie biedt veel interessante en uitdagende mogelijkheden. Je bent goed zichtbaar, leert in korte tijd de afdeling en de partij kennen, draagt verantwoordelijkheid voor je eigen deelgebieden en kunt jezelf bewijzen op veel verschillende vlakken. Zowel binnen als buiten het bestuur is er veel ruimte, vrijheid en waardering voor het opzetten van nieuwe initiatieven.

Het bestuur is verantwoordelijk voor onder meer het organiseren van activiteiten ter ondersteuning van de fractie en het toewerken naar een succesvolle volgende gemeenteraadsverkiezing. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling in al haar facetten. Zij organiseert daarvoor activiteiten voor en door leden rondom debat, training en campagne.

Algemene informatie en kandidaatstelling

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. Een bestuursfunctie is onbezoldigd. De tijdsbesteding varieert sterk van enkele uren per week in rustige periodes, tot 20 uur rondom verkiezingen.

Je kunt je kandideren door uiterlijk zondag 20 september 23:59 uur een mail te sturen naar bestuur@d66westland.nl. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 23 september 2020 kunnen de kandidaten zich presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bestuursfunctie, kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitter Mark Hendrix