Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 februari 2020

Grote belangstelling voor bijeenkomst energietransitie

De vorige week woensdag door D66 Westland georganiseerde thema-avond over energietransitie trok veel belangstelling; er moesten zelfs extra stoelen worden aangesleept. Het ging dan ook ergens over. De overstap van een gasaansluiting naar een – straks misschien wel verplichte – aansluiting op een warmtenet houdt ook veel Westlandse inwoners bezig.

Gastspreker en Tweede Kamerlid Matthijs Sienot (D66) is een warm pleitbezorger voor het loslaten van de wettelijke koppeling van de warmteprijs aan de stijgende gasprijs: “Het moet voor mensen zo makkelijk en goedkoop mogelijk worden om hun huis te verwarmen met schone energie.” Warmtenetten zijn daarvoor in principe zeer geschikt, maar dan moeten we wel zorgen dat warmte goedkoper wordt dan gas. Daarnaast moet het monopolie van warmtebedrijven worden doorbroken. Sienot: “De kern van het probleem is dat de overheid en bedrijven bepalen, terwijl de bewoners mogen betalen.” Kortom: de bewoners moeten centraal worden gesteld. Sienot noemt in zijn actieplan ‘Voor meer schone warmte: zet de bewoner op 1 voor betaalbare warmtenetten’ vijf concrete knelpunten en oplossingen. Als het aan D66 Westland ligt gaan we daar scherp op letten als ook in Westland grootschalig wordt overgestapt op warmtenetten.

Ook de toelichting van Ferry Beerepoot, coördinator Regionale Energiestrategie (RES) regio Rotterdam – Den Haag, op het proces dat wordt gevolgd bij het opstellen van de RES, werd door de toehoorders hoog gewaardeerd. In onze regio bestaat een overschot aan restwarmte en een tekort aan plekken voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Het goed benutten van die restwarmte is daarom belangrijk in de energiestrategie. De meest prangende vraag aan Ferry: “hoe gaat het participatietraject eruit zien?” Met andere woorden: wie beslist er straks over de vraag waar de windmolens en zonneparken komen te staan? Kijk voor meer informatie over de RES op de website van het Nationaal Programma RES.

De bijdrage over stikstof van Anna Kreffer van Natuurlijk Delfland, ten slotte, over de gevolgen van de stikstof-uitstoot voor de natuur, ontlokte bij menigeen de woorden: “Goh, ik wist helemaal niet dat het zo werkte.”

Kortom, het was een zeer informatieve en levendige avond.