Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2020

Thema-avond duurzaamheid en energietransitie

Op woensdagavond 12 februari 2020 organiseert D66 Westland een bijeenkomst over duurzaamheid en energietransitie. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende deskundigen spreken over de laatste ontwikkelingen bij de Regionale Energiestrategie en de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie.

Op welke wijze wordt de energietransitie in Westland vormgegeven? De gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de provincie, het waterschap en andere belanghebbenden wordt gewerkt aan een Regionale Energietransitie (RES). In de RES worden de plannen vastgelegd voor het opwekken van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. De gemeenteraad moet de RES voor 1 maart 2021 vaststellen. Vervolgens moeten de plannen uit de RES worden opgenomen in het omgevingsbeleid en vanaf uiterlijk 2025 worden uitgevoerd.

U bent van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en vindt plaats in De Kiem in ‘s-Gravenzande. Het programma start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.