Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juli 2019

De cultuurkoers is uitgezet

Bijdrage van fractievoorzitter Benjamin Hofland bij het vaststellen van de nota Cultuurkoers 2030 op 9 juli 2019.

Vanaf 2014 heeft de D66-fractie onvermoeibaar gepleit voor een herziening van de nota Cultuurhistorisch Erfgoed. Vanavond praten we eindelijk over een nieuw beleid. En niet alleen over de historie, we krijgen de rest van de cultuur er gelijk bij. Als gevolg van de behandeling in de raadscommissie heeft ook de popcultuur na aandringen van onze fractie een – terechte – plek in het beleid gekregen.

De nota is geschreven met veel inbreng van het veld, precies zoals door onze fractie is gevraagd. Het resultaat is een goed begin van een nieuwe fase in het gemeentelijk cultuurbeleid. De nota stelt immers dat er diverse ontwikkelagenda’s opgesteld worden. De komende jaren kunnen wij dus nog veel van dit college verwachten.

D66 ziet bij de toekomstige ontwikkeling van cultureel Westland nog wel een paar hobbels op de weg. Zo is door het college voorgesteld om De Naald voorlopig alleen op te lappen en geen nieuwbouw te plegen. Volgende week komen wij hier nog uitgebreid op terug. Ook waar het gaat om het archeologiebeleid mag er nog wel een tandje bij.

Het college constateert dat onze amateurverenigingen, bijvoorbeeld in de muziek, toneel en historie, moeilijk nieuwe en jonge leden kunnen vinden. Toch bieden zij, samen met de professionele organisaties, vrijwel elke dag culturele activiteiten: exposities, huiskamerconcerten, eenakters, musicals, lezingen. Het aanbod is oneindig. En aangezien het college als voorwaarde stelt dat cultuur in breder gemeentelijk beleid wordt opgenomen, verwacht D66 dat ook de komende economische en toeristische nota van het college een flinke culturele component heeft. Dus niet alleen ‘rust aan de kust’, maar ook ‘geschater in het theater’.

In de nota ontbreken nog wel de grotere, landelijk bekende evenementen, zoals het Varend Corso, Waterpop en Open Monumentendag. Prima gelegenheden voor het lokale verenigingsleven om zich te laten zien en horen. Bij de ontwikkelagenda’s verwachten wij deze nog wel terug te zien. Ook volgen wij met belangstelling de voortgang van het Westlands Kunstmuseum. Wij nodigen de initiatiefnemers uit om de raad periodiek op de hoogte te houden van de vorderingen.

De koers is uitgezet, maar we weten allemaal dat dit nog maar het begin is. Nu is het zaak om in de ontwikkelagenda’s de mensen, het materieel en het geld bij elkaar te krijgen en dan kunnen we voluit de weg op, op naar 2030.

Benjamin Hofland
fractievoorzitter D66 Westland
9 juli 2019