Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Ruimte voor keuzes

D66 Westland organiseert op woensdag 19 juni as. een themabijeenkomst met de titel “Ruimte voor keuzes”. De bijeenkomst vindt plaats in restaurant Wollebrand, Broekpolderlaan 10 in Honselersdijk en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

 

Wij nodigen u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.

De gemeente Westland ziet er nu wezenlijk anders uit dan 25 jaar geleden en zal er over 25 jaar ook weer heel anders uitzien.

Op de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan een aantal belangrijke maatschappelijke en economische ontwikkelingen die nu en de komende jaren op ons afkomt. Ontwikkelingen die vragen om het maken van (politieke) keuzes met betrekking tot het gebruik van de (schaarse) ruimte in Westland. De ruimte die we in onze gemeente tot onze beschikking hebben is begrensd en daar botsen ontwikkelingen en ambities voor bijvoorbeeld woningbouw, mobiliteit, land- en tuinbouw en natuur.

De volgende keynote sprekers zullen – ieder vanuit hun expertise en achtergrond – de belangrijkste ontwikkelingen schetsen en daarbij aangeven wat die ontwikkelingen betekenen voor het gebruik van de ruimte. Daarna volgt een paneldiscussie.

Ton van Rijnberk, lid Provinciale Staten voor D66 in Zuid Holland. Ton heeft het thema Ruimte in zijn portefeuille en zal de ontwikkelingen vanuit de provincie toelichten.

Jacco Vooijs, voorzitter LTO Glaskracht Westland. Gezien de prominente positie van de glassector, zowel in economisch als in ruimtelijk opzicht, mogen de ontwikkelingen in deze sector natuurlijk niet ontbreken.

Theo Fambach, architect, stedenbouwkundige en actief in de thema-afdeling Ruimte en Mobiliteit van D66. Hij zal vooral de ontwikkelingen op het gebied van “wonen” voor zijn rekening nemen.

Wij hopen op een grote belangstelling!