Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 maart 2019

“Pilot verkeersborden van bamboe knieperig”

Westland moet alleen nog maar verkeersborden plaatsen van bamboe. Dit bepleit de D66 fractie in vragen aan het college van B&W. De fractie vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet volgen van veel Nederlandse gemeenten, zoals Rijswijk, Den Haag en Voorschoten.

“Heel veel gemeenten hebben de borden al in hele wijken staan en de provincie heeft ze al langs de Nieuweweg gezet, maar ons college doet een pilot met een paar borden in drie straten in Naaldwijk”, zegt steunraadslid Maxim van Ooijen, “dat zijn tien borden in een test waarvan niet duidelijk wat het college er mee wil. En we weten nu al dat het eigenlijk een heel goede keuze is. Het kweken van bamboe is beter voor het milieu dan het winnen van bauxiet, de borden nemen CO2 op en ze gaan acht jaar langer mee dan aluminium exemplaren. Ook de printtechniek is milieuvriendelijker dan die voor de huidige borden.”

“Een gemeente van onze grootte schaft al gauw een paar honderd verkeers- en straatnaamborden per jaar aan. Dit is voor nieuwbouwlocaties en als vervanging van versleten of kapotte exemplaren. Binnen een paar jaar kunnen we als Westland dus een mooie duurzaamheidsslag maken. Daar hebben we niet zo’n knieperige pilot voor nodig. Het college moet nou gewoon eens een keer doorpakken”, aldus Maxim van Ooijen.

D66 vraagt het college om bij de nieuwe uitvoeringsplannen voor de openbare ruimte die nu worden opgesteld, niet te wachten op de pilot maar deze maatregel gelijk mee te nemen.

De schriftelijke vragen zijn hier te lezen.