Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 maart 2019

“Doe serieus onderzoek naar waterstof”

Een aantal jaren terug heeft de gemeente Westland de ambitie geformuleerd om de meest duurzame glastuinbouw gemeente te worden van Nederland. Inmiddels heeft het college te kennen gegeven dat deze ambitie niet gerealiseerd kan worden, met name door de grootte van het glastuinbouwareaal binnen de gemeente.

“In tijden van klimaatspijbelaars en andere protesten, is dit een prachtige ambitie”, aldus D66-fractievoorzitter Benjamin Hofland, “maar we weten al langer dat we de ambitie niet zullen realiseren, het ontbreekt echter aan een concreet plan om deze duurzame slag te slaan.”

D66 Westland is van mening dat de gemeente in samenwerking met de glastuinbouw, andere gemeenten, de metropoolregio en de provincie serieus onderzoek moet doen naar de mogelijkheden van waterstof. Waterstof kan middels elektrolyse opgewekt worden, zonder dat daarbij CO2 vrijkomt, waarna het weer omgezet kan worden in elektriciteit.

“Er zijn veel mogelijkheden voor waterstof, maar er moet nog veel over ontdekt worden, ook door ons’, stelt Benjamin Hofland. D66 Westland heeft bij het college in schriftelijke vragen aangedrongen om een concreet plan te formuleren om de mogelijkheden van waterstof te onderzoeken en daarmee de glastuinbouwsector te verduurzamen.

Lees hier de schriftelijke vragen aan het college.