Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 10 november 2018

D66 maakt Westland groener en duurzamer

De komende jaren krijgt Westland meer openbaar groen en wordt het voor huiseigenaren makkelijker om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dat is de uitkomst van de begrotingsraad waar moties van D66 met deze strekking werden aangenomen.

Een paar jaar geleden wist D66 al voor elkaar te krijgen dat er in het centrum van Naaldwijk een flinke groenvoorziening zou komen, maar het college leek terug te krabbelen. Tijd dus om de raad om een nieuwe, stevige uitspraak te vragen. Fractievoorzitter Benjamin Hofland: “Wij hebben ooit gezegd dat elk dorp zijn eigen Hofpark zou moeten krijgen. Met deze nieuwe motie legt de raad vast dat in de plannen voor het gebied rond de Verdilaan absoluut een groot groen gebied komt, een soort Central Park.”

D66 heeft ook bewerkstelligd dat het college leningen gaat verstrekken aan huiseigenaren voor bijvoorbeeld zonnepanelen. Veel mensen hikken aan tegen de investering en met dit nieuwe fonds wordt de drempel een stuk lager. De lening wordt terugbetaald met de besparing op de energierekening.

Op verzoek van D66 gaat het college zijn uiterste best doen om de landelijke viering van Wereldvoedseldag naar Westland te halen. Dit evenement staat in het teken van voedselzekerheid, voedselvoorziening en innovatie. Precies die zaken waar Westland sterk in is. D66 vindt dat landelijke evenementen goed zijn voor het imago van Westland en dat er elk jaar tenminste één landelijk evenement in Westland moet plaatsvinden.

De gemeentelijke dienstverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor inwoners die een beperking hebben. Vaak is de website het eerste waar mensen terechtkomen en die moet dan ook voor 100% toegankelijk zijn. Om ook het laatste gedeelte in orde te krijgen, heeft de raad unaniem een D66-motie aangenomen.
Dit waren de eerste algemene beschouwingen van fractievoorzitter Hofland. Hij benadrukte dat D66 ook deze periode de positief-kritische lijn blijft volgen.

Lees en download hier de tekst van de algemene beschouwingen.